21 Aug 2016

รักษาหลั่งเร็ว-แข็งตัวไม่เต็มที่

0 Comment

หลั่งเร็ว แข็งตัวไม่เต็มที่  และอ่อนตัวเร็ว ถือโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

และสามารถทำนาย ถึงเสี่ยงที่จะทำให้เป็น โรคกระดูกพรุน หรือภาวะวิตามินดีบกพร่อง (ขาดวิตามิน) จากงานวิจัยทางการแพทย์ยอมรับว่าโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (หลั่งเร็ว แข็งตัวไม่เต็มที่  และอ่อนตัวเร็ว) มีความสัมพันธ์กับโรคอ้วนลงพุง และภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายอย่างแท้จริง จากงานวิจัยทางการแพทย์เชื่อว่า ถ้าผู้ชายประสบปัญหาด้วยอาการใดอาการหนึ่ง ของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ คือ หลั่งเร็ว แข็งตัวไม่เต็มที่  และอ่อนตัวเร็ว  เมื่อได้รับคำแนะนำและฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ รักษาอย่างถูกต้อง จะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่สัมพันธ์กันได้ คือ โรคกระดูกพรุน หรือภาวะวิตามินดีบกพร่อง  โดยการดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง ปรับวิถีทางการดำเนินชีวิต การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ในอดีตเมื่อผู้ชายประสบปัญหาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หลั่งเร็ว, แข็งตัวไม่เต็มที่ , อวัยวะเพศไม่ค่อยแข็ง, และอ่อนตัวเร็ว จะไม่ค่อยกล้าไปพบแพทย์เนื่องจากมีความอายและคิดว่าไม่สำคัญต่อสุขภาพ (ตรงกันข้าม เป็นเรื่องสำคัญมากๆ ต่อสุขภาพของท่านและภรรยาของท่าน อย่าลืมว่ารักนั้นจะกลายเป็นเกลียดได้ ถ้ารักแล้วไม่สมหวัง ถ้ารักนั้นไม่สมดุลในเรื่องเพศสัมพันธ์)

แต่ยุคสมัยเปลี่ยนไป ปัจจุบันมี internet ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบทความที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ และทำให้มีความรู้และเข้าใจในการดูแลตัวเองมากขึ้น และยอมรับในการเข้ารับคำปรึกษาและรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หลั่งเร็ว, แข็งตัวไม่เต็มที่ , อวัยวะเพศไม่ค่อยแข็ง, และอ่อนตัวเร็ว มากขึ้น เนื่องจากมีวิธีการรักษาหลายทางเลือก การใช้สมุนไพร Energy Plus เป็นหนึ่งทางเลือกที่ดี และยารักษาซึ่งมีประสิทธิภาพอย่างมาก ใช้กระตุ้นครั้งละนิดหน่อยก็ให้ผลดี ตลอดจนผู้ป่วยจะได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของโรคซึ่งมีความสัมพันธ์กัน

จากเหตุผลข้างต้นทำให้มีการวิจัย ที่ทำให้เชื่อว่าโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หลั่งเร็ว, แข็งตัวไม่เต็มที่ , อวัยวะเพศไม่ค่อยแข็ง, และอ่อนตัวเร็ มีความสัมพันธ์กับโรคอื่น ๆ อย่างมากมาย โดยยังไม่สามารถอธิบายกลไกของความสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างแท้จริง ยกตัวอย่างเช่น  โรคซึมเศร้า, อ้วนลงพุง, ต่อมลูกหมากโต, หงุดหงิดง่าย เป็นคนอารมณ์ร้าย โมโห ง่ายโกรธง่าย รวมทั้งบุคลิกภาพในการเข้าสังคมที่เปลี่ยนไปมองโลกในแง่ร้าย หรือพูดง่าย ๆ เป็นคนขวางโลก

จากวิจัยทางการแพทย์ล่าสุดได้แสดงว่า ผู้ชายซึ่งมีประวัติโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศมี หลั่งเร็ว, แข็งตัวไม่เต็มที่ , อวัยวะเพศไม่ค่อยแข็ง, และอ่อนตัวเร็ว มีความเสี่ยงสูงของโรคกระดูกพรุน และภาวะ การขาดวิตามินดี จากการศึกษาเรื่องแรกได้สรุปว่าโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หลั่งเร็ว, แข็งตัวไม่เต็มที่ , อวัยวะเพศไม่ค่อยแข็ง, และอ่อนตัวเร็ว สามารถพิจารณาเป็นคำทำนายการเป็นโรคกระดูกพรุนระยะเริ่มแรกได้  ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในไต้หวัน ได้ใช้ฐานข้อมูลวิจัยการประกันสุขภาพแห่งชาติของประเทศไต้หวัน เปรียบเทียบผู้ชายจำนวน 4,460 คน ซึ่งมีอายุมากกว่า 40 ปี และถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หลั่งเร็ว, แข็งตัวไม่เต็มที่ , อวัยวะเพศไม่ค่อยแข็ง, และอ่อนตัวเร็ว ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2553 กับกลุ่มผู้ชายซึ่งถูกสุ่มมาโดยมีอายุเท่ากัน คือ มากกว่า 40ปีและไม่มีโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ  ไม่อาการหลั่งเร็ว, แข็งตัวไม่เต็มที่ , อวัยวะเพศไม่ค่อยแข็ง, และอ่อนตัวเร็ว  จำนวน 17,480 คน ระหว่างการติดตามการรักษา พบมีโรคกระดูกพรุนใหม่ 264 ราย (5.92%) ในผู้ป่วยโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ที่ มี อาการหลั่งเร็ว, แข็งตัวไม่เต็มที่ , อวัยวะเพศไม่ค่อยแข็ง, และอ่อนตัวเร็ว   และ 651 ราย (3.65%) ในคนที่ไม่มีโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ.

โดยสรุปอุบัติการณ์ทั้งหมดของโรคกระดูกพรุนสูงถึง 3 เท่าในกลุ่มโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ที่มีอาการ หลั่งเร็ว, แข็งตัวไม่เต็มที่ , อวัยวะเพศไม่ค่อยแข็ง, และอ่อนตัวเร็ว มากกว่ากลุ่มซึ่งไม่มีโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ อย่างเห็นได้ชัดเจน หลังจากคำนวณควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ตามลำดับ ดูเหมือนว่าโรคกระดูกพรุนเกิดมากเป็น 3 เท่า ในกลุ่มผู้ชายที่เป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งไม่ว่าสาเหตุจะเกิดจากจิตใจหรือโรคทางร่างกาย เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มซึ่งไม่มีโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ความเสี่ยงของโรคแปรผันตามอายุ โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศอายุระหว่าง 40-59 ปีมีความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนสูงเป็น 3.6 เท่าและอายุเท่ากับหรือมากกว่า 60 ปีมีความเสี่ยงสูง 3.5 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มซึ่งไม่มีโรค นักวิจัยได้ให้ความเห็นว่า เนื่องจากการประเมินวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนทำได้ง่ายและไม่มีความรุนแรง ผู้ป่วยโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หลั่งเร็ว, แข็งตัวไม่เต็มที่ , อวัยวะเพศไม่ค่อยแข็ง, และอ่อนตัวเร็ว ควรได้รับการตรวจมวลกระดูกเพื่อหาว่ามีโรคกระดูกอ่อนหรือพรุนหรือไม่ ในทางตรงกันข้าม ผู้ชายที่มีอาการโรคกระดูกพรุน ควรได้รับตรวจหาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วยเช่นกัน.

หลั่งเร็ว แข็งตัวไม่เต็มที่  และอ่อนตัวเร็ว ฟื้นฟูรักษาได้ด้วยสมุนไพร Energy Plus สมุนไพรเสริมสมรรถภาพ ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ 100%
ใช้สมุนไพร แอนเนจี้พลัส ห่างไกลจากโรค กระดูกพรุน แน่นอน อย่าลืมว่ารักนั้นจะกลายเป็นเกลียดได้ ถ้ารักแล้วไม่สมหวัง ถ้ารักนั้นไม่สมดุลในเรื่องเพศสัมพันธ์

Comments

comments

[top]
About the Author


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *